همکاران و متخصصان شرکت نوین تشخیص فرهان

همکاران ما در شرکت دانش بنیان نوین تشخیص در بخشهای طراحی نرم افزار های آزمایشگاه، پشتیبانی نرم افزارهای آزمایشگاه، تولید تجهیزات آزمایشگاه، طراحی سایت آزمایشگاه و پورتال بیمارستان، فروش و بازاریابی و ادراری فعالیت دارند.
مدیریت شرکت

آقای مهندس اکبری

آقای مهندس اکبری

مدیرعامل

لیسانس عمران

09121092360

آدرس تلگرام


بخش فروش

آقای اثمری

آقای اثمری

کارشناس فروش

کارشناس تجهیزات پزشکی

09129750251

آدرس تلگرام


آقای اله یاری

آقای اله یاری

کارشناس فروش

کاردانی علوم آزمایشگاهی

09129750252

آدرس تلگرام


خانم معظمی

خانم معظمی

کارشناس فروش

کارشناسی میکروبیولوژی

09129750253

آدرس تلگرام


بخش پشتیبانی

آقای صالحی

آقای صالحی

کارشناس فنی نرم افزار

لیسانس شیمی

09129750258

آدرس تلگرام


خانم زهادت

خانم زهادت

کارشناس فنی نرم افزار

مهندسی کامپیوتر نرم افزار

09129750259

آدرس تلگرام


خانم غفاری

خانم غفاری

کارشناس فنی نرم افزار

مهندسی فناوری اطلاعات

09129750257

آدرس تلگرام


بخش نرم افزار

آقای باقری

آقای باقری

برنامه نویس

کارشناس نرم افزار

آدرس تلگرام


خانم کیایی

خانم کیایی

طراح سایت

مهندس کامپیوتر نرم افزار

آدرس تلگرام


بخش فنی

آقای ایلخانی

آقای ایلخانی

توسعه و تحقیق (R&D)

مهندس کامپیوتر سخت افزار

09124050865

آدرس تلگرام


آقای مهدوی

آقای مهدوی

توسعه و تحقیق (R&D)

مهندس الکترونیک

09194805428

آدرس تلگرام


خانم شبستری

خانم شبستری

کنترل کیفی

مهندس الکترونیک

-

آدرس تلگرام


آقای صالحی

آقای صالحی

طراح دستگاه

مهندس مکانیک

09212049450

آدرس تلگرام


بخش اداری

آقای قاسمی

آقای قاسمی

مدیر مالی

کارشناس ارشد حسابداری

09125127724

آدرس تلگرام


خانم سیف

خانم سیف

حسابدار

لیسانس حسابداری

آدرس تلگرام