کلیپس

کلیپس
59,000 تومان

 کلیپس در دستگاه سایتوسانتریفیوژ برای نگه داشتن لام و فیلتر و قیف به صورت یک مجموعه برای قرار گرفتن در هد دستگاه به کار میرود.محصولات مرتبط