قیف سیتولوژی نوع 1

قیف سیتولوژی نوع 1
26,000 تومان

قیف سیتولوژی نوع 1 مخصوص نمونه های پر سلول است که به صورت عمومی برای همه نمونه ها کاربرد دارد. این محصول وسیله نگهداری نمونه است که همراه با لام و فیلتر درون کلیپس جا گرفته و سپس داخل هد دستگاه قرار داده می شود.محصولات مرتبط