قیف سیتولوژی نوع 2

قیف سیتولوژی نوع 2
26,000 تومان

قیف سیتولوژی نوع 2 به طور اختصاصی برای نمونه های کم سلول کاربرد دارد. این محصول وسیله نگهداری نمونه است که همراه با لام و فیلتر درون کلیپس جا گرفته و سپس داخل هد دستگاه قرار داده می شود.محصولات مرتبط