نرم افزار حسابداری و مالی
3,500,000 تومان

آزمایشگاه های ما به عنوان کسب و کارهایی سازمانی همواره احتیاج دارند تا امور مربوط به نگاه داشت حسابهای خود را به دقت انجام دهند. متاسفانه به علت عدم استفاده از امکانات مالی و حسابداری در آزمایشگاه های ما، هیچگونه چشم‌اندازی از فعالیتهای مالی و میزان سود و زیان این کسب و کار در دسترس نیست. به گونه ای که همانطور که مستحضر هستید این موضوع باعث شده تا مبالغ مربوط به مالیات مراکز آزمایشگاهی به صورت نا عادلانه ای بالا باشد که این امر به علت عدم شفافیت در ارائه اسناد حسابداری از سوی آزمایشگاه رخ می دهد. نرم افزار حسابداری و حقوق و دستمزد نوین تشخیص با امکانات متنوع قادر است تا ابزاری قوی جهت مدیریت این قسمت از آزمایشگاه در اختیار شما قرار دهد.  • دارای بخشهای مختلفی از جمله: بخش مدیریت پوزها و صندوق ها و گردآوری اتوماتیک اطلاعات تمامی تراکنش های آنها، بخش ثبت اسناد اتوماتیک (اسناد به صورت استاندارد و دوبل ثبت می شوند) که تمامی اسناد حسابداری مربوط به پذیرش ها و اقداماتی که به صورت روتین در آزمایشگاه انجام می شود را بدون دخالت نیروی انسانی ثبت می نماید. بخش مدیریت بانکها، حسابها، دسته چک ها و چک ها همراه با ثبت اتوماتیک شرح چکها و ثبت سند اتوماتیک حسابداری برای چکهای صادره و وارده و همینطور ماژول چاپ چک، بخش مدیریت طرف های حساب منطبق بر آخرین استاندارد سازمان حسابرسی با امکان انواع سطح بندی حسابهای کل، معین و تفصیلی، بخش ثبت سند همراه با ثبت اسناد افتتاحیه و اختتامیه و بخش های متنوع دیگر
  • ماژول حقوق و دستمزد با امکانات مختلف از جمله: محاسبه اتوماتیک حقوق و دستمزد پرسنل، محاسبه اتوماتیک بیمه و مالیات پرسنل همراه با تولید فایلهای الکترونیک مورد نیاز سازمان ها بدون استفاده از برنامه های آن سازمانها، اتصال به دستگاه ورود و خروج و ثبت اتوماتیک ورود، خروج، مرخصی و ماموریت پرسنل، مدیریت پاداش، جرائم، وام، مساعده، مرخصی و غیره
  • ماژول درخواست مرخصی الکترونیک که به صورت سیستمی همراه با کارتابل سازمانی همراه با آلارمهای مربوطه.
  • ماژول گزارش دهی و داشبوردهای مدیریتی مربوط به تراکنشهای انجام شده توسط هر کاربر و گزارشهای مربوط به دفاتر مالیاتی و انواع ترازهای حسابداری
  • قابلیت اتصال به قسمتهای مختلف نرم افزار نوین از جمله پذیرش و جوابدهی، حقوق و دستمزد، بیمه و مالیات، انبارداری، مستندسازی، CRM و روابط عمومی و بخشهای مرتبط
  • یک جلسه مشاوره حسابداری و مالیاتی جهت نحوه نگاه داشت حسابها و ارائه شفاف اسناد برای خارج شدن آزمایشگاه از وضعیت علی الرأس و جلوگیری از علی الرأس شدن آزمایشگاه

برای اطلاعات از جزئیات قیمت های شرکت نوین این فایل را دانلود نمایید.

نام مرکز شهر

آزمایشگاه نور اصفهان
آزمایشگاه صاحبقرانیه تهران
آزمایشگاه صاحب کوثر تهران
آزمایشگاه آلبرت تهران
آزمایشگاه دانش قم
آزمایشگاه آرامش تهران
آزمایشگاه دولت آباد تهران
آزمایشگاه پیشرفته تهران
آزمایشگاه ری شهر ری
آزمایشگاه ولیعصر اسلامشهر
دانلود فیلم آموزشی

تغییراتی ثبت نشده است

محصولات مرتبط