گزارشات و داشبوردها
0 تومان

همواره مهمترین امتیاز یک نرم افزار قدرت آن در گزارش دهی مناسب و به موقع است. تیم طراحی و تولید نرم افزار نوین با آگاهی از این موضوع به این قسمت با دیدگاهی متفاوت نگریسته است. اگر کاربران یک نرم افزار بتوانند به صورت درست و دقیق اطلاعات مورد نیاز یک نرم افزار را وارد آن نمایند حالا وظیفه نرم افزار است که بتواند در زمان درست و به صورت قدرتمند انواع گزارشهای لازم را در اختیار کاربران و مدیر سیستم قرار دهد. ماژول داشبوردها و گزارش دهی در نرم افزار نوین یکی از قسمتهایی است که شرکت به واسطه آن در حال ورود به مقوله هوش مصنوعی می باشد.  • آزمایشگاه ها برای تولید گزارشهای مورد نیازشان همیشه با مشکلاتی مواجه بوده اند که یکی از آنها بالا بودن هزینه تولید این گزارشها توسط شرکت های خدمات دهنده نرم افزاری بوده است. با استفاده از ماژول طراحی گزارش استاندارد ماکروسافت هر مرکزی می تواند گزارشهای مورد نیاز خود را آنگونه که علاقه دارد به صورت رایگان تولید نماید. یکی از علتهایی که این موضوع می تواند به سادگی اتفاق بیفتد عدم قفل شدن دیتابیس و اطلاعات متعلق به آزمایشگاه توسط شرکت نوین تشخیص است.
  • بیش از 20 نوع گزارش مربوط به ارتباط پزشکان با آزمایشگاه و آمارهای متنوعی که ایجاد می شود.
  • گزارشهای متنوع آماری مربوط به آزمایشگاه هایی که نمونه ارسال می کنند و آزمایشگاه هایی که نمونه ها به آنجا ارسال می شوند همراه با آلارمهایی در رابطه با افزایش ارسال و یا کاهش ارسال از یک مرکز به خصوص و یا تغییر نمودار درآمدی مراکز.
  • آمار درآمدی مربوط به هر پذیرش، صندوق، کاربر و یا پوز، آمارهای مربوط به آزمایشهای مختلف و نمودار ارسال و ارجاع هر کدام و یا میزان درآمد هر آزمایش برای آزمایشگاه
  • آمار تخفیفات برای هر نوع پذیرش، آمار بدهکاران در بازه های زمانی مختلف و یا مربوط به هر کاربر
  • آمارها متنوع از مصرف مواد مختلف و کیت های آزمایشگاهی به نسبت پذیرش های انجام شده، لیست کار های انجام شده و یا میزان جوابدهی صورت گرفته
  • منوی آمار مراجعین با امکانات گسترده که قادر است تا گزارشهای مختلفی را تولید نماید از جمله: گزارشهایی مربوط به شرایط مختلف آزمایشها و بازه عددی آنها، سن مراجعه کنندگان، سابقه بیماری آنها، وضعیت نمونه و نوع نمونه، میانگین عددی آزمایشها، ارسالی از مراکز مختلف و یا ارسال شده به مراکز مختلف و ده ها پارامتر مفید دیگر.
  •  گزارش تماسهای گرفته شده با مرکز و تماسهای گرفته شده از مرکز به خارج از آن و گزارش تماسهای داخلی و گوش دادن به فایل صوتی هر تماس
  • انواع گزارشهای مربوط به سازمانها، لیستهای بیمه، ارسال نسخ آنلاین، پذیرشهای ابطال شده و یا مورد دار، و پذیرش های با شرایط خاص
  • بخش داشبوردهای مدیریتی با بیش از 30 نوع مختلف داشبورد که امکان اخذ گزارشهای بصری را برای مدیریت سیستم فراهم می آورد تا در کمترین زمان ممکن بیشترین اطلاعات را از سیستم گرفته باشد.
نام مرکز شهر

برای این بخش از نرم افزار نام مرکزی وارد نشده است
دانلود فیلم آموزشی

تغییراتی ثبت نشده است

محصولات مرتبط